Reflow laptop Sony Vaio

Reflow laptop Sony Vaio 17″

Το μηχάνημα είχε μείνει καιρό χωρίς εσωτερικό καθαρισμό , με αποτέλεσμα να ανεβάζει θερμοκρασίες και να προκληθεί βλάβη στην κάρτα γραφικών του.
Έγινε επισκευή σε μηχάνημα BGA και θα συνεχίσει να παίζει για καιρό.

Κόστος Επισκευών {Laptop}
Επισκευη
Τιμη
Διάγνωση
Δωρεάν
Εγκατάσταση Windows
Καλέστε μας
Αντικατάσταση οθόνης
Καλέστε μας
Σκληρός δίσκος
Καλέστε μας
Βύσμα τροφοδοσίας
Καλέστε μας
Πληκτρολόγιο
Καλέστε μας
Ανάκτηση δεδομένων
Καλέστε μας
Υπερθέρμανση
Καλέστε μας
Βελτίωση λειτουργίας
Καλέστε μας
Αναβάθμιση μνήμης
Καλέστε μας
Θύρα USB
Καλέστε μας
Αφαίρεση ιών
Καλέστε μας