Επισκευή Κινητών

Κόστος Επισκευών
Επισκευη
Τιμη
Διάγνωση
Δωρεάν
Οθόνη
Καλέστε μας
Μπαταρία
Καλέστε μας
Κεντρικό πλήκτρο
Καλέστε μας
Υποδοχή φόρτισης
Καλέστε μας
Βρεγμένη συσκευή
Καλέστε μας
Πλήκτρο On/Off
Καλέστε μας
Μπροστινή κάμερα
Καλέστε μας
Πίσω κάμερα
Καλέστε μας
Πλήκτρα έντασης ήχου
Καλέστε μας
Μικρόφωνο
Καλέστε μας
Μεγάφωνο
Καλέστε μας
Ακουστικό
Καλέστε μας
Μητρική πλακέτα
Καλέστε μας